Reference

 • Ministarstvo unutarnjih poslova:
  • Ugovor o izradi, kupoprodaji i isporuci programske i kartografske podrške za GPS sustav u svrhu praćenja boravka Svetog oca u Republici Hrvatskoj:
   • isporuka, instalacija i školovanje programskih proizvoda (GIS alat),
   • izrada georeferenciranih karata grada Zagreba, Splita i Marije Bistrice (puta i područja boravka Svetog oca),
   • program sučelja GPS podataka dobivenih iz vozila pratnje sa GIS sustavima postavljenim na lokacijama u Zagrebu, Splitu i Mariji Bistrici.
  • Izrada digitalne karte Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

 

 • MUP, Policijska akademija:
  • Projekt praćenja cestovnih prometnih nezgoda u RH pomoću GIS tehnologije:
   • primjena GPS prijemnika pri uviđajima,
   • analiza prometnih nezgoda u prostornom sustavu,
   • integralni sustav podrške organizaciji preventivnog rada.

 

 • Zagrebačke ceste d.o.o.:
  • Ugovor o obavljanju poslova stručnog savjetovanja, informatičke podrške i izrade geografskog informacijskog sustava Zagrebačkih cesta:
   • nabava, isporuka i instalacija kompletne programske podrške,
   • unos osnovnih digitalnih vektorskih prostornih podataka grada Zagreba,
   • priprema postojećih prostornih podataka Zagrebačkih cesta, što ukljućuje skeniranje i geokodiranje postojeće prostorno-planske dokumentacije i ostalih karata, planova i skica,
   • izrada korisničkih aplikacija za evidentiranje, organizaciju i šifriranje kompletne horizontalne i vertikalne signalizacije na području grada Zagreba,
   • izrada funkcionalnih shema i predložaka,
   • izmjera postojeće signalizacije i unos iste u bazu podataka,
   • izrada Izvedbenog programa Zimske službe – 208 zadataka podijeljenih u dvije razine prednosti.

 

 • Općina Bistra:
  • Ugovor o izradi programskih podloga:
   • analiza potreba za prostorima javnog karaktera,
   • analiza prostorne pozicije i mogućnosti, te komunalne i infrastrukturne opremljenosti,
   • prijedlog programskog sadržaja, projektni zadatak, plan organizacije,
   • grafički prikazi, prijedlog prostornog rješenja, prijedlog arhitektonskog rješenja doma.