Geodetske usluge

Geodetske usluge u funkciji rješavanja imovinsko-pravnih poslova – legalizacija objekata, parecelacije, upisi u katastar.

usluge1

LEGALIZACIJA OBJEKATA – Izrada geodetskih snimaka izvedenog stanja bilo kojeg objekta ili nadogradnje u svrhu legalizacije.  Prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), krajnji rok za prijavu nelegalnih objeka

ta je 30.lipnja 2013. godine. Nemojte čekati posljednji trenutak, nazovite nas još danas i zatražite ponudu!

UPISI U KATASTAR  – Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje, brisanje ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama u svrhu upisa u katastar

– Izrada  elaborata za usklađenje zemljišnoknjižnog stanja s katastrom

OSTALE GEODETSKE USLUGE – parcelacija, iskolčenje objekata, izrada geodetskih snimaka, etažiranje te izrada posebnih geodetskih podloga

KATASTAR VODOVA – Izrada geodetskih elaborata kat astra vodovausluge2