Upisi u katastar

Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje, brisanje ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama u svrhu upisa u katastar