Dojave građana

dojave1

Sustav dojava instaliran na Smartphone uređaja idealan je način za očuvanje prostora određene lokalne uprave.

Jednostavnom aplikacijom, svaki korisnik može fotografirati određeni događaj i poslati ga nadležnoj instituciji općine ili županije. Uz fotografiju je pridružena i geografska koordinata tako da je lociranje automatizirano.

Dojava može biti upućena na e-mail ili direktno u bazu podataka.

Lokalnoj upravi, naročito njenim komunalnim tvrtkama, ovom se aplikacijom omogućuje napredna komunikacija sa svojim građanima, u obostranu korist.

 

dojave2

Primjena:

  • prijava  komunalnih nepravilnosti