Hitne intervencije

 

Sustav za podršku ekipama za hitne intervencije sastoji se od središnje aplikacije s bazom podataka u dispečerskom uredu te od jedne ili više mobilnih ekipa.GPS

Prilikom dojave o incidentu, dispečer na karti locira mjesto događaja bilo uz pomoć adrese ili uz pomoć opisa lokacije. U sljedećem koraku, izrađuje i šalje nalog prvoj slobodnoj ili najbližoj ekipi za hitne intervencije. Nalog se sastoji od opisa  i koordinata incidenta. Uređaj za navođenje ugrađen u vozilo automatski navodi ekipu do mjesta za intervenciju.

Primjena:BlackBlox-GPS

  • Sve žurne službe (112, 192, 193, 194)
  • Pomoći na cesti
  • Službe spašavanja na kopnu i na moru

BlackBlox