Ophodarska služba

ophodarska1

Redovni monitoring velikih infrastrukturnih objekata uobičajeno se provodi terenskim obilaskom i vizualnom kontrolom. Aplikacija omogućuje radnicima koji provode monitoring da uz minimalnu opremu (jedan Smartphone uređaj), cijeli dan provedu na terenu prikupljajući potrebne podatke.

Svaki se izvještaj sastoji od skupa različitih prikupljenih informacija vezanih na jedan objekt ili jednu pojavu (incident, oštećenje, radni nalog…). To se prije svega odnosi na koordinatu lokacije, zatim na standardizirana obilježja pojave koja se kroz niz upita i unaprijed zadanih ponuđenih odgovora  odabiru,  na opis slobodnim tekstom te na fotografiju koja se snimi istim uređajem. Sve te informacije čine jedan paket podataka koji se mobilnom mrežom odmah s terena šalje u središnji ured, tj u središnju bazu podataka.

Primjena:

  • Obilazak i provjera ispravnosti  infrastrukturnih objekata (naftovod, plinovod, dalekovod)
  • Prijava oštećenja na cestama (kolnik, signalizacija)
  • Prijava nepravilnosti  na željeznici  (pruga, signalizacija, pružni prijelazi)