Upravljanje imovinom

U_imovinom1Aplikacija je namijenjena brzom i učinkovitom prikupljanju svih podataka o imovini jedne tvrtke. Unaprijed izrađeni izbornici vode korisnika kroz niz pitanja kojima se određuju sve potrebne karakteristike promatranog objekta. Tako prikupljenim podacima dodaju se fotografija i prostorna lokacija (koordinate) te se kao jedan paket šalju u središnju bazu podataka.

Stalna veza mobilnog uređaja sa središnjim uredom omogućuje kontinuiranu sinkronizaciju podataka, odnosno omogućuje terenskoj ekipi da u svakom trenutku ima na uređaju posljednje stanje baze podataka, tj. rezultate prikupljanja svih terenskih ekipa paralelno.

Promjenom lokacije automatski se u mobilni uređaj učitava onaj dio baze podataka koji pripada toj lokaciji. Time terenska ekipa uvijek radi s ažurnom kartom i podacima. I priprema prije izlaska na teren je time pojednostavljena.

U_imovinom2

Primjena:

  • Inventarizacija prometne signalizacije
  • Inventarizacija  oglasnih prostora u naseljima i izvan
  • Snimanje oštećenosti kuća ili usjeva nakon nevremena